Jel (GEL) akü güneş enerjisi ve rüzgar türbini sistemlerinde
yaygın olarak kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir. Jel akülerin diğer
akülerden farklı özelliği saf su ilavesi gerektirmemesidir. Böylece jel aküler
bakım gerektirmezler. Jel akülerin en büyük avantajı ‘’ derin deşarj ‘’ olma
özelliğidir. Böylece sulu yada kuru akülere göre deşarj performansı çok daha
yüksektir. Ayrıca jel aküler marş akülerinden farklı olarak uzun süreli deşarj
koşullarında daha uzun ömürlü ve daha verimli akülerdir. Bu yüzden güneş paneli
ve rüzgar türbini sistemlerinde yaygın olarak jel akü kullanılması tavsiye
edilmektedir.

Jel aküler, sulu akülere göre daha fazla deşarja
dayanıklıdır. Sulu akülerde deşarj oranı ortalama 25’tir. Jel akülerde ise
deşarj oranı 80 civarındadır. Jel aküler son noktasına kadar deşarj olduğunda
içerisinde bulunan kimyasal yapısı zarar görmeden yeniden şarj olmaktadır fakat
aynı işlemi sulu veya kuru akülerde yaptığınızda içerisinde bulunan kimyasal
madde zarar görecektir. Her işlemde hasar alan kimyasal madde sebebi ile sulu
ve kuru akülerin ömrü, jel aküler ile kıyaslandığında çok daha kısa olacaktır
ve beklenen performans elde edilemeyecektir. Jel aküler zorlu şarj ve deşarj
koşullarına en dayanıklı akülerdir. Fakat jel akülerin en zayıf olduğu nokta
ani yük çekimleri ve yüksek şarj akımlarıdır. Jel aküden anlık olarak fazla
amper çekimi akünün kimyasal yapısına ve içerisinde bulunan seperatöre zarar
verecek ve arızalanmasına sebep olacaktır.

Menü