Simurg Enerji olarak müşterilerimizin ihtiyacı olan çözümleri onlara profesyonel olarak sağlayarak toplumsal fayda gözetmek kurumsal misyonumuzdur.

Sektörel olarak ortaya koyduğumuz çözümler ile uzun vadede çevresel ve ekonomik çıktıları daha tutarlı hale getirmek ve fayda sağlamak kurumsal vizyonumuzu oluşturmaktadır.

ETİK DEĞERLERİMİZ

Sorumluluk: Bizim için müşterilerimizin ihtiyacı olan çözümlerin ortaya koyulması, kurumsal sorumluluğumuzu oluşturmaktadır. Bizler yıllardır bu bilinçle hareket ediyor müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Duyarlılık: Simurg Enerji olarak müşteri ihtiyaçları kadar çevremiz de bizim için önemlidir. Bu nedenle ortaya koyduğumuz bütün ürün ve hizmetlerde çevre duyarlılığı önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Tutarlılık: Müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutmamız ve onların ihtiyaçlarına göre çözümler üretme aşamasında planlı çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle her zaman verdiğimiz sözlerin arkasındayız.

Şeffaflık: Yaptığımız bütün işlerde sunduğumuz bütün ürünlerde müşterilerimize hesap verebilir noktadayız. Bunun bilinci ile siz değerli müşterilerimiz ile her zaman bilgi alışverişi içerisindeyiz.

Menü